Home Werkwijze Grizzly New Marketing

Werkwijze Grizzly New Marketing

Om uw doelstellingen te ondersteunen start Grizzly New Marketing een campagne zoekmachine positionering voor u. Om de campagne succesvol te laten verlopen, worden de volgende fases doorlopen:

Het belang van organische posities

Met de juiste trefwoorden hoog in de resultaten van Google terechtkomen is van groot belang. Hoe beter de resultaten, hoe meer bezoekers.

Het belang van organische posities

De doorklikratio (in het Engels Click Through Rate (CTR) genoemd) geeft de verhouding aan tussen:

– Hoe vaak er geklikt is op een pagina in de organische resultaten.
– Hoe vaak de pagina naar voren kwam in de zoekresultaten.

1. Doelstelling

Tijdens een eerste gesprek wordt besproken wat uw doelstellingen zijn en wat uw doelgroep is. In dit gesprek komen ook de trefwoorden aan bod die relevant zijn voor uw organisatie. Ook wordt onze werkwijze uitgebreid toegelicht. Tenslotte maken wij, aan de hand van uw doelstellingen een gericht campagnevoorstel.

2. Trefwoordadvies

Naar aanleiding van uw doelstellingen maken wij een uitgebreide trefwoordanalyse. Dit betekent dat we met behulp van professionele tools vaststellen wat het zoekgedrag van uw doelgroep is. Hierbij is het van belang dat het duidelijk wordt op welke trefwoorden uw doelgroep zoekt en hoe vaak deze zoektermen toegepast worden. Op basis van deze informatie brengen wij een trefwoordadvies uit.

3. Initiële website scan

Om een goed beeld van de huidige zoekmachine vriendelijkheid van de website te geven, wordt deze stapsgewijs aan een aantal criteria getoetst (initiële website scan). Aan de hand van deze criteria brengen wij een concreet advies uit met verbeterpunten. Het doorvoeren van de verbeterpunten zal de indexeerbaarheid en prestaties van de website ten goede komen.

4. Content

Voor de gekozen trefwoorden worden unieke zoekmachine vriendelijke teksten geschreven. Deze teksten worden geschreven aan de hand van specifieke, zoekmachine vriendelijke richtlijnen. Bovendien worden deze teksten geschreven met als doel de lezer te overtuigen om over te gaan tot conversie. Na inzage en goedkeuring van uw kant, worden deze teksten ingezet voor uw campagne en zorgen ze ervoor dat zowel de bezoeker als de zoekmachine ziet dat uw website het beste aansluit bij het betreffende trefwoord!

5. Themapagina’s en implementatie

Per trefwoord en tekst worden themapagina’s ontwikkeld. Deze pagina’s voldoen volledig aan de richtlijnen die vastgesteld zijn door de zoekmachines en worden geïmplementeerd in uw website. Wij kunnen deze implementatie volledig voor u verzorgen als wij de FTP-gegevens van uw website ontvangen. Na implementatie wordt uw website op de gekozen trefwoorden hoog gewaardeerd door de zoekmachines. Op deze manier behaalt uw website hoge posities in de zoekmachines.

6. Monitoring campagne

Uw campagne wordt voortdurend door Grizzly New Marketing gecontroleerd en onderhouden. Wij volgen continu alle zoekmachine technologieën en verzorgen aanpassingen aan uw campagne wanneer dit nodig blijkt. Wij controleren op dagelijkse basis de status van de themapagina’s. Indien deze niet (meer) correct geïmplementeerd zijn, brengen wij u hier direct van op de hoogte.

7. Rapportage en evaluatie

Na indexatie ontvangt u van ons periodieke rapportages zodat u op de hoogte blijft van de behaalde resultaten van uw campagne zoekmachine positionering. Bovendien nemen wij regelmatig contact met u op om de campagne met u door te spreken.

De fundering voor uw website

Grizzly New Marketing is gecertificeerd partner van...