Maatschappelijk betrokken

Home » Maatschappelijk betrokken

Op verschillende plekken in de wereld krijgen kinderen en jongeren niet de kans om naar school te gaan en hun talenten te ontwikkelen. Samen met Net4kids willen we graag bouwen aan een toekomst waarin we de volgende generatie de kansen geven die zij verdienen. Net4kids verbindt bedrijven met duurzame en transparante kinderhulpprojecten.

Grizzly New Marketing en Net4kids

Grizzly New Marketing biedt de mogelijkheid voor bedrijven, maar ook voor eigen personeel, om (groei)ambities te verwezenlijken. Graag investeren we samen met Net4kids in talentvolle jongeren uit de townships in Zuid-Afrika die de ambitie hebben om als digitale marketeer aan de slag te gaan.

Beroepsgerichte IT-trainingen voor jongeren uit townships

In samenwerking met een lokale partnerorganisatie Rhiza hebben we een project opgezet in Zuid-Afrika. De doelstelling is om hiermee werkgelegenheid te creëren en daarmee de hoge werkeloosheid onder jongeren in Zuid-Afrika te verbeteren. Rhiza werkt actief samen met het bedrijfsleven in Zuid-Afrika en heeft ervaring in het uitwerken van (social) business concepten. De werkeloosheid onder de jeugd in de townships ligt op maar liefst 60%. Door relevante IT beroepsopleidingen aan te bieden die aansluiten bij de vraag van de lokale arbeidsmarkt en ondernemerschap te stimuleren helpen we jongeren in de townships rondom Kaapstad zichzelf en hun communities duurzaam te ontwikkelen.

Opleidingen & werkgelegenheid in Zuid-Afrika in de IT-sector.

Noodzaak

Jeugdwerkloosheid is circa 60% onder jongeren in townships. Naast een laag opleidingsniveau, veel jongeren hebben niet de kans gehad een opleiding te volgen, zijn er onvoldoende banen beschikbaar voor startende jongeren (met name voor ‘achtergestelde’ jongeren uit de townships).

Doelstelling

Het bieden van 10 opleidingsplaatsen in Webdevelopement voor jongeren verspreid over townships Orange Farm en Diepsloot om hen vervolgens een baan aan te kunnen bieden bij Grizzly New Marketing (Zuid-Afrika).

De opleiding (6 maanden traject) wordt volledig op maat gemaakt voor Grizzly New Marketing zodat het studiemateriaal zo veel mogelijk aansluit bij de werkzaamheden.

Met dit project biedt Grizzly aan jongeren een volledige opleidingsplaats, gekoppeld aan de werkzaamheden die Grizzly mogelijk kan aanbieden, maar de opleiding wordt ook breder ingezet zodat er aansluiting gevonden kan worden bij de lokale arbeidsmarkt. Dit is voor deze jongeren een enorme kans om uit de armoede te komen en een zelfstandig en onafhankelijk bestaan op te bouwen. Een win-win dus.

Stickers-11

Doelgroep

We richten ons hier op de volgende groepen:

– Jongeren 18-35 jaar afkomstig uit de townships met affiniteit voor IT

Duur

De totale duur van de opleiding bedraagt 6 maanden. We kunnen elk halfjaar starten met een nieuwe groep studenten.

Medewerkersbetrokkenheid

Met tijd, kennis en expertise van onze Grizzly medewerkers kunnen we de studenten nog verder begeleiden. Zij spelen een belangrijke rol bij de invulling van de opleiding op maat, bijvoorbeeld door masterclasses te verzorgen, maar kunnen ook als ‘buddy’ 1 op 1 gekoppeld worden aan de studenten.